ดูหนังออนไลน์ฟรี

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการ (Terms & Conditions) ในการดูหนัง ผ่านเว็บ ดูหนังออนไลน์

• สมาชิกสามารถมีสิทธิ์ดูหนังทุกเรื่องแบบไม่จำกัดจำนวนครั้งฟรีตลอดไป
• เว็บไซต์ดูหนังออนไลน์ ขอสงวนสิทธิ์ในดูหนังบนไอพีเดียวกัน ไม่เกิน 10 อุปกรณ์
• รองรับการรับชมผ่านอุปกรณ์ที่ใช้ iOS เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป หรือใช้งานร่วมกับ Apple TV เวอร์ชั่น 7 ขึ้นไป และ Android 5.0 ขึ้นไปเท่านั้น
• หากรับชมผ่านเว็บเบราว์เซอร์ในระบบปฏิบัติการ Windows แนะนำใช้ Google Chrome หรือระบบปฏิบัติการ Mac OS แนะนำใช้ Google Chrome
• ประสิทธิภาพในการรับชมขึ้นอยู่กับความเร็วในการประมวลผลของอุปกรณ์ที่รับชม, ความเร็วอินเทอร์เน็ต, ความหนาแน่นของผู้ใช้บริการ และช่วงเวลาในการเข้าใช้บริการ
• เว็บไซต์ “ดูหนังออนไลน์” สามารถใช้งานได้เฉพาะในบางประเทศเท่านั้น
• การให้บริการฟรี คืออัตราค่าบริการนี้ยังไม่รวมค่าอินเทอร์เน็ตในการรับชม
• เว็บไซต์ ดูหนังออนไลน์ เว็บนี้ไม่มีการเก็บแฟ้มไว้บน Server แต่อย่างใด
• เงื่อนไขการให้บริการ เป็นไปตามที่เว็บดูหนังออนไลน์กำหนด
• เงื่อนไขการให้บริการ สามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
• สมาชิกที่ใช้บริการไม่สามารถทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ทั้งหมด หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของการรับชม
• เว็บไซต์ “ดูหนังออนไลน์” แห่งนี้ เป็นบริการเพื่อความบันเทิงส่วนตัวเท่านั้น ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับหรือยกเลิกการให้บริการ หากพบว่ามีการนำไปแสวงหาผลประโยชน์ทางธุรกิจในเชิงการค้า