Exit print mode Print Data A+ A- Undo all

มหาศึกชี้ชะตา

มหาศึกชี้ชะตา

Synopsis:

Ragnarok (2020) –  มหาศึกชี้ชะตา

เรื่องราวว่าด้วยครอบครัวหนึ่งที่เพิ่งย้ายเข้ามายังเมือง Edda เมืองที่เลิกนับถือเทพเจ้านอร์ส และหันมานับถือคริสต์เป็นเมืองสุดท้ายในโลก แต่แล้วเหตุการณ์หลายๆ อย่าง ทั้งสภาพแวดล้อมภายในเมืองเสื่อมโทรม น้ำแข็งเริ่มละลาย หรือว่านี่จะเป็นสัญญาณของวันสิ้นโลกตามตำนาน Ragnarok

ID IMDb.com
tt9251798
IMDB Rating
7.5