เว็บ ดู หนัง ออนไลน์ ฟรี Doomovie24

นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)

นโยบายความเป็นส่วนตัว เว็บไซต์ ดูหนังออนไลน์ ฟรี
1. เว็บไซต์ดูหนังแห่งนี้ โดยปกติจะไม่เก็บหมายเลข IP ADDRESS ของผู้เข้าชม
2. การใช้งานของเว็บไซต์ดูหนังออนไลน์ Cookies ของผู้ใช้ที่ยอมรับการใช้งาน Cookies มีอายุ 24 ชั่วโมง
3. เว็บไซต์ดูหนังออนไลน์ จะไม่เผยแพร่ข้อมูลของผู้ใช้แก่บุคคล หน่วยงานอื่น ยกเว้นมีการโจมตีเว็บไซต์
หรือการเข้าใช้งานผิดปกติอื่นๆ ที่ทาง ISP เป็นผู้รับผิดชอบ
4. เว็บไซต์ดูหนังเว็บนี้ ยอมรับการปกปิดข้อมูลของผู้เข้าชมทุกคน ภายใต้กฎหมายของ Cayman Islands
5. นโยบายความเป็นส่วนตัว ของเว็บดูหนังออนไลน์ นี้เราไม่เปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลภายนอก ดังนั้นไม่ต้องร้องขอ